Członkowie Zarządu oraz Rady Nadzorczej Spółki

Dokumenty korporacyjne Spółki

Opis działalności

Opis działalności emitenta ze wskazaniem rodzaju działalności, z której emitent uzyskuje najwięcej przychodów

49, 41, z, transport drogowy towarów

Opis rynku na którym działa emitent

wynajem i dzierżawa samochodów osobowych i furgonetek,
wynajem i dzierżawa pozostałych pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli,
kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek,
wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi,
wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń budowlanych,
sprzedaż hurtowa drewna, materiałów budowlanych i wyposażenia sanitarnego,
działalność usługowa związana z przeprowadzkami ,
realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków,
roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych

Kapitał spółki

1.Wysokość kapitału zakładowego 1 353 200,00 ZŁ
2.Wysokość kapitału docelowego 810 000,00 ZŁ
3.Liczba akcji wszystkich emisji 13532000
4.Wartość nominalna akcji 0,10 ZŁ
5.Kwotowe określenie części kapitału wpłaconego 1 353 200,00 ZŁ

Emisja akcji

Nazwa serii akcji

1 1.Nazwa serii akcji A

2.Liczba akcji w danej serii 10800000
3.Rodzaj uprzywilejowania i liczba akcji uprzywilejowanych lub informacja, że akcje nie są uprzywilejowane
AKCJE NIE SĄ UPRZYWILEJOWANE

2 1.Nazwa serii akcji B

2.Liczba akcji w danej serii 2280000
3.Rodzaj uprzywilejowania i liczba akcji uprzywilejowanych lub informacja, że akcje nie są uprzywilejowane
AKCJE NIE SĄ UPRZYWILEJOWANE

3 1.Nazwa serii akcji C

2.Liczba akcji w danej serii 350000
3.Rodzaj uprzywilejowania i liczba akcji uprzywilejowanych lub informacja, że akcje nie są uprzywilejowane
AKCJE NIE SĄ UPRZYWILEJOWANE

4 1.Nazwa serii akcji D

2.Liczba akcji w danej serii 102000
3.Rodzaj uprzywilejowania i liczba akcji uprzywilejowanych lub informacja, że akcje nie są uprzywilejowane
AKCJE NIE SĄ UPRZYWILEJOWANE

Kontakt do Osoby, która jest odpowiedzialna za relacje inwestorskie oraz kontakty z mediami

Łukasz Łodej
biuro@mtrans.co

+ 48 500 183 784