Walne Zgromadzenia

2018-01-02

Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia M-Trans S.A. na dzień 29 stycznia 2018 roku

Zarząd M-Trans S.A. („Spółka”) niniejszym postanawia zwołać Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki na dzień 29 stycznia 2018 roku na godzinę 12.00 w Warszawie, w Kancelarii Notarialnej Marek Bartnicki, Sławomir Strojny, Wiktor Wągrodzki, Michał Kołpa s.c., przy ul. Gałczyńskiego Konstantego Ildefonsa 4, 00-362 Warszawa.

Pełny tekst ogłoszenia o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki oraz treść projektów uchwał znajdują się w załącznikach do niniejszego raportu.

Podstawa prawna: § 4 ust. 2 pkt.1-3 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

Załączniki:

1.       Ogłoszenie o zwołaniu NWZ

2.       Projekty uchwał na NWZ

3.       Formularz pełnomocnictwa

4.       Liczbę akcji i głosów w spółce

5.       Opinię zarządu ws. wyłączenia prawa poboru przy emisji akcji serii G

6.       Opinię zarządu ws. możliwości wyłączenia przez zarząd prawa poboru przy emisji akcji w ramach kapitału docelowego.

2017-09-12

Rejestracja przez Sąd zmiany wysokości oraz struktury kapitału zakładowego

1. raport EBI M-Trans S.A._rejestracja podwyższenia kapitału Spółki_12092017

2. Statut M- Trans S.A.


Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy na dzień 6 czerwca 2017 roku z treścią:

Zarząd M-Trans S.A. („Spółka”) niniejszym informuje o zwołaniu na dzień 6 czerwca 2017 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, które rozpocznie się o godzinie 11:00, w lokalu kancelarii notarialnej kancelarii notarialnej Marek Bartnicki, Sławomir Strojny, Wiktor Wągrodzki, Michał Kołpa s.c. przy ul. Gałczyńskiego Konstantego Ildefonsa 4 w Warszawie.

Pełny tekst ogłoszenia o zwołaniu Walnego Zgromadzenia Spółki oraz treść projektów uchwał znajdują się w załącznikach do niniejszego raportu.

Załączniki:

1.  Ogłoszenie o zwołaniu ZWZ
2.  Projekty uchwał na ZWZ
3.  Wzór pełnomocnictwa i formularza
4.  Informacja o ogólnej liczbie akcji

Osoby reprezentujące spółkę:
Łukasz Łodej – Prezes Zarządu