Walne Zgromadzenia


Temat: Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 30 kwietnia 2020 roku

Podstawa prawna: Inne uregulowania

Kancelaria publiczna

Treść:
Zarząd M-Trans S.A. („Spółka”) niniejszym informuje o zwołaniu na dzień 30 kwietnia 2020 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, które rozpocznie się o godzinie 11:00, w lokalu Kancelarii Notarialnej notariuszy Anety Leszczyńskiej i Pawła Orłowskiego, adres: ul. Wspólna 70, 00-687 Warszawa.

W załączeniu Zarząd Spółki przekazuje (1) pełną treść ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, (2) projekty uchwał oraz (3) wzór formularza do wykonywania głosu na Walnym Zgromadzeniu przez pełnomocnika.

Treść:
Zarząd M-Trans S.A. („Spółka”) niniejszym informuje o zwołaniu na dzień 30 kwietnia 2020 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, które rozpocznie się o godzinie 11:00, w lokalu Kancelarii Notarialnej notariuszy Anety Leszczyńskiej i Pawła Orłowskiego, adres: ul. Wspólna 70, 00-687 Warszawa.

W załączeniu Zarząd Spółki przekazuje (1) pełną treść ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, (2) projekty uchwał oraz (3) wzór formularza do wykonywania głosu na Walnym Zgromadzeniu przez pełnomocnika.

Podstawa prawna: §4 ust. 2 pkt. 1 i pkt. 3 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

Załączniki:

M-Trans S.A. – ZWZ 30.04.2020 – ogłoszenie.pdf
M-Trans S.A. – ZWZ 30.04.2020 – projekty uchwał.pdf
M-Trans S.A. – ZWZ 30.04.2020 – formularz pełnomocnictwa.pdf
M-Trans S.A. – ZWZ 30.04.2020 – liczba akcji i głosów.pdf


Temat:
Odwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 25 marca 2020 roku

Treść:
Zarząd M-Trans S.A. („Spółka”) niniejszym informuje o odwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 25 marca 2020 roku.

O zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółka poinformowała raportem bieżącym nr 1/2020.

Przyczyną odwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia są aktualne ograniczenia związane z rozprzestrzeniającą się w Polsce epidemią koronawirusa COVID-19.

Podstawa prawna:
§ 4 ust. 2 pkt 6a Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu

,,Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

Temat: Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 25 marca 2020 roku

Podstawa prawna: Inne uregulowania

Kancelaria publiczna

Treść:
Zarząd M-Trans S.A. („Spółka”) niniejszym informuje o zwołaniu na dzień 25 marca 2020 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, które rozpocznie się o godzinie 11:00, w lokalu Kancelarii Notarialnej notariuszy Anety Leszczyńskiej i Pawła Orłowskiego, adres: ul. Wspólna 70, 00-687 Warszawa.

 W załączeniu Zarząd Spółki przekazuje (1) pełną treść ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, (2) projekty uchwał oraz (3) wzór formularza do wykonywania głosu na Walnym Zgromadzeniu przez pełnomocnika.

Treść:
Zarząd M-Trans S.A. („Spółka”) niniejszym informuje o zwołaniu na dzień 25 marca 2020 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, które rozpocznie się o godzinie 11:00, w lokalu Kancelarii Notarialnej notariuszy Anety Leszczyńskiej i Pawła Orłowskiego, adres: ul. Wspólna 70, 00-687 Warszawa.

W załączeniu Zarząd Spółki przekazuje (1) pełną treść ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, (2) projekty uchwał oraz (3) wzór formularza do wykonywania głosu na Walnym Zgromadzeniu przez pełnomocnika.

Podstawa prawna: §4 ust. 2 pkt. 1, pkt. 2 i pkt. 3 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

Załączniki:

  1. ogłoszenie
  2. projekty uchwał
  3. formularz pełnomocnictwa
  4. liczba akcji i głosów

 

2018-06-04

Raport ESPI

Podstawa prawna: inne regulacje


Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 2 lipca 2018 roku

Zarząd Emitenta M-Trans S.A. niniejszym informuje o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta na dzień 2 lipca 2018 roku, na godzinę 10:00 w Kancelarii Notarialnej Marek Bartnicki, Sławomir Strojny, Wiktor Wągrodzki, Michał Kołpa s.c., przy ul. Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego 4 w Warszawie.

W załączeniu pełna treść ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, projekty uchwał, wzór formularza do wykonywania głosu na Walnym Zgromadzeniu przez pełnomocnika oraz informacja o liczbie akcji i głosów.

Osoby reprezentujące spółkę:
• Łukasz Łodej – Prezes Zarządu

Załączniki:

1. M-Trans S.A. – ZWZ – raport ESPI
2. M-Trans S.A. – ZWZ – liczba akcji i głosów
3. M-Trans S.A. – ZWZ – Ogłoszenie o ZWZ
4. M-Trans S.A. – ZWZ – Projekty uchwał
5. M-Trans S.A.- ZWZ – Formularz pełnomocnictwa

2018-01-02

Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia M-Trans S.A. na dzień 29 stycznia 2018 roku

Zarząd M-Trans S.A. („Spółka”) niniejszym postanawia zwołać Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki na dzień 29 stycznia 2018 roku na godzinę 12.00 w Warszawie, w Kancelarii Notarialnej Marek Bartnicki, Sławomir Strojny, Wiktor Wągrodzki, Michał Kołpa s.c., przy ul. Gałczyńskiego Konstantego Ildefonsa 4, 00-362 Warszawa.

Pełny tekst ogłoszenia o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki oraz treść projektów uchwał znajdują się w załącznikach do niniejszego raportu.

Podstawa prawna: § 4 ust. 2 pkt.1-3 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

Załączniki:

1.       Ogłoszenie o zwołaniu NWZ

2.       Projekty uchwał na NWZ

3.       Formularz pełnomocnictwa

4.       Liczbę akcji i głosów w spółce

5.       Opinię zarządu ws. wyłączenia prawa poboru przy emisji akcji serii G

6.       Opinię zarządu ws. możliwości wyłączenia przez zarząd prawa poboru przy emisji akcji w ramach kapitału docelowego.

2017-09-12

Rejestracja przez Sąd zmiany wysokości oraz struktury kapitału zakładowego

1. raport EBI M-Trans S.A._rejestracja podwyższenia kapitału Spółki_12092017

2. Statut M- Trans S.A.


Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy na dzień 6 czerwca 2017 roku z treścią:

Zarząd M-Trans S.A. („Spółka”) niniejszym informuje o zwołaniu na dzień 6 czerwca 2017 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, które rozpocznie się o godzinie 11:00, w lokalu kancelarii notarialnej kancelarii notarialnej Marek Bartnicki, Sławomir Strojny, Wiktor Wągrodzki, Michał Kołpa s.c. przy ul. Gałczyńskiego Konstantego Ildefonsa 4 w Warszawie.

Pełny tekst ogłoszenia o zwołaniu Walnego Zgromadzenia Spółki oraz treść projektów uchwał znajdują się w załącznikach do niniejszego raportu.

Załączniki:

1.  Ogłoszenie o zwołaniu ZWZ
2.  Projekty uchwał na ZWZ
3.  Wzór pełnomocnictwa i formularza
4.  Informacja o ogólnej liczbie akcji

Osoby reprezentujące spółkę:
Łukasz Łodej – Prezes Zarządu