Walne Zgromadzenia

2017-09-12

Rejestracja przez Sąd zmiany wysokości oraz struktury kapitału zakładowego

1. raport EBI M-Trans S.A._rejestracja podwyższenia kapitału Spółki_12092017

2. Statut M- Trans S.A.


Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy na dzień 6 czerwca 2017 roku z treścią:

Zarząd M-Trans S.A. („Spółka”) niniejszym informuje o zwołaniu na dzień 6 czerwca 2017 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, które rozpocznie się o godzinie 11:00, w lokalu kancelarii notarialnej kancelarii notarialnej Marek Bartnicki, Sławomir Strojny, Wiktor Wągrodzki, Michał Kołpa s.c. przy ul. Gałczyńskiego Konstantego Ildefonsa 4 w Warszawie.

Pełny tekst ogłoszenia o zwołaniu Walnego Zgromadzenia Spółki oraz treść projektów uchwał znajdują się w załącznikach do niniejszego raportu.

Załączniki:

1.  Ogłoszenie o zwołaniu ZWZ
2.  Projekty uchwał na ZWZ
3.  Wzór pełnomocnictwa i formularza
4.  Informacja o ogólnej liczbie akcji

Osoby reprezentujące spółkę:
Łukasz Łodej – Prezes Zarządu