Raporty EBI

24/07/2018 15:31 załącznik M-TRANS SA (25/2018) Życiorysy zawodowe członków Rady Nadzorczej Emitenta 14:54 załącznik M-TRANS SA (24/2018) Życiorys zawodowy Prezesa Zarządu Emitenta 13/07/2018 11:39 M-TRANS SA (23/2018) Powołanie Prezesa Zarządu Emitenta 03/07/2018 11:49 M-TRANS SA (22/2018) Rezygnacja Prezesa Zarządu 11:37 M-TRANS SA (21/2018) Incydentalne naruszenie Dobrych Praktyk spółek notowanych na NewConnect 11:31 M-TRANS SA (20/2018) Odwołanie dotychczasowych i powołanie nowych Członków Rady Nadzorczej 11:26 załącznik M-TRANS SA (19/2018) Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie M-Trans S.A., które odbyło się w dniu 2 lipca 2018 roku 28/06/2018 15:20 załącznik M-TRANS SA (18/2018) Rejestracja przez Sąd zmiany wysokości kapitału zakładowego 15:14 M-TRANS SA (17/2018) Incydentalne naruszenie Dobrych Praktyk spółek notowanych na NewConnect 15:09 M-TRANS SA (16/2018) Zakończenie subskrypcji akcji serii G i dokonanie przydziału akcji 14:47 M-TRANS SA (15/2018) Incydentalne naruszenie Dobrych Praktyk spółek notowanych na NewConnect 14:45 M-TRANS SA (14/2018) Zakończenie subskrypcji akcji serii F i dokonanie przydziału akcji 04/06/2018 15:39 załącznik M-TRANS SA (13/2018) Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia M-Trans S.A. na dzień 2 lipca 2018 r. 30/05/2018 22:03 załącznik M-TRANS SA (12/2018) Raport roczny za rok 2017. 15/05/2018 16:01 załącznik M-TRANS SA (11/2018) Raport okresowy za I kwartał 2018 roku 24/04/2018 14:39 M-TRANS SA (10/2018) Zawarcie umowy z biegłym rewidentem – Teresa Wylegała 19/03/2018 14:43 załącznik M-TRANS SA (9/2018) Korekta raportu okresowego za IV kwartał 2017 roku 14/02/2018 18:15 załącznik M-TRANS SA (8/2018) Raport okresowy za IV kwartał 2017 roku
05/02/2018
14:17 załącznik M-TRANS SA (7/2018) Korekta raportu bieżącego EBI nr 6/2018 z dnia 2 lutego 2018 roku w sprawie „ Korekty raportu bieżącego EBI nr 5/2018 z dnia 30 stycznia 2018 r. dotyczącego tre
02/02/2018
09:30   M-TRANS SA (6/2018) Korekta raportu bieżącego EBI nr 5/2018 z dnia 30 stycznia 2018 r. dotyczącego treści uchwał podjętych na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu M-Trans S.A. w dniu
30/01/2018
09:28 załącznik M-TRANS SA (5/2018) : Treść uchwał podjętych na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu M-Trans S.A. w dniu 29 stycznia 2018 r.
16/01/2018
15:57   M-TRANS SA (4/2018) Zawarcie umowy wprowadzenia do Alternatywnego Systemu Obrotu na rynku NewConnect akcji serii E i F Emitenta
05/01/2018
19:07   M-TRANS SA (3/2018) Harmonogram publikacji raportów okresowych w roku 2018
02/01/2018
20:47 załącznik M-TRANS SA (2/2018) Korekta raportu bieżącego ws. Ogłoszenia o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia M-Trans S.A. na dzień 29 stycznia 2018 roku
19:38 załącznik M-TRANS SA (1/2018) Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia M-Trans S.A. na dzień 29 stycznia 2018 roku
16/12/2017
16:50   M-TRANS SA (20/2017) Zawarcie umowy o świadczenie usług Autoryzowanego Doradcy
16:44   M-TRANS SA (19/2017) Rozwiązanie umowy z Autoryzowanym Doradcą
20/11/2017
14:35 załącznik M-TRANS SA (18/2017) Rejestracja przez Sąd zmiany wysokości kapitału zakładowego
14/11/2017
10:43 załącznik M-TRANS SA (17/2017) Raport okresowy za III kwartał 2017 roku
14/09/2017
11:36   M-TRANS SA (16/2017) Incydentalne naruszenie Dobrych Praktyk spółek notowanych na NewConnect
10:47 załącznik M-TRANS SA (15/2017) Rejestracja przez Sąd zmiany wysokości oraz struktury kapitału zakładowego
14/08/2017
14:03 załącznik M-TRANS SA (14/2017) Raport okresowy za II kwartał 2017 roku
07/08/2017
15:27   M-TRANS SA (13/2017) Incydentalne naruszenie Dobrych Praktyk spółek notowanych na NewConnect