Raporty EBI

24/07/2018    
15:31 załącznik M-TRANS SA (25/2018) Życiorysy zawodowe członków Rady Nadzorczej Emitenta
14:54 załącznik M-TRANS SA (24/2018) Życiorys zawodowy Prezesa Zarządu Emitenta
13/07/2018    
11:39   M-TRANS SA (23/2018) Powołanie Prezesa Zarządu Emitenta
03/07/2018
11:49   M-TRANS SA (22/2018) Rezygnacja Prezesa Zarządu
11:37   M-TRANS SA (21/2018) Incydentalne naruszenie Dobrych Praktyk spółek notowanych na NewConnect
11:31   M-TRANS SA (20/2018) Odwołanie dotychczasowych i powołanie nowych Członków Rady Nadzorczej
11:26 załącznik M-TRANS SA (19/2018) Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie M-Trans S.A., które odbyło się w dniu 2 lipca 2018 roku
28/06/2018
15:20 załącznik M-TRANS SA (18/2018) Rejestracja przez Sąd zmiany wysokości kapitału zakładowego
15:14   M-TRANS SA (17/2018) Incydentalne naruszenie Dobrych Praktyk spółek notowanych na NewConnect
15:09   M-TRANS SA (16/2018) Zakończenie subskrypcji akcji serii G i dokonanie przydziału akcji
14:47   M-TRANS SA (15/2018) Incydentalne naruszenie Dobrych Praktyk spółek notowanych na NewConnect
14:45   M-TRANS SA (14/2018) Zakończenie subskrypcji akcji serii F i dokonanie przydziału akcji
04/06/2018
15:39 załącznik M-TRANS SA (13/2018) Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia M-Trans S.A. na dzień 2 lipca 2018 r.
30/05/2018
22:03 załącznik M-TRANS SA (12/2018) Raport roczny za rok 2017.
15/05/2018
16:01 załącznik M-TRANS SA (11/2018) Raport okresowy za I kwartał 2018 roku
24/04/2018
14:39   M-TRANS SA (10/2018) Zawarcie umowy z biegłym rewidentem – Teresa Wylegała
19/03/2018
14:43 załącznik M-TRANS SA (9/2018) Korekta raportu okresowego za IV kwartał 2017 roku
14/02/2018
18:15 załącznik M-TRANS SA (8/2018) Raport okresowy za IV kwartał 2017 roku
 
05/02/2018
14:17 załącznik M-TRANS SA (7/2018) Korekta raportu bieżącego EBI nr 6/2018 z dnia 2 lutego 2018 roku w sprawie „ Korekty raportu bieżącego EBI nr 5/2018 z dnia 30 stycznia 2018 r. dotyczącego tre
02/02/2018
09:30   M-TRANS SA (6/2018) Korekta raportu bieżącego EBI nr 5/2018 z dnia 30 stycznia 2018 r. dotyczącego treści uchwał podjętych na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu M-Trans S.A. w dniu
30/01/2018
09:28 załącznik M-TRANS SA (5/2018) : Treść uchwał podjętych na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu M-Trans S.A. w dniu 29 stycznia 2018 r.
16/01/2018
15:57   M-TRANS SA (4/2018) Zawarcie umowy wprowadzenia do Alternatywnego Systemu Obrotu na rynku NewConnect akcji serii E i F Emitenta
05/01/2018
19:07   M-TRANS SA (3/2018) Harmonogram publikacji raportów okresowych w roku 2018
02/01/2018
20:47 załącznik M-TRANS SA (2/2018) Korekta raportu bieżącego ws. Ogłoszenia o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia M-Trans S.A. na dzień 29 stycznia 2018 roku
19:38 załącznik M-TRANS SA (1/2018) Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia M-Trans S.A. na dzień 29 stycznia 2018 roku
16/12/2017
16:50   M-TRANS SA (20/2017) Zawarcie umowy o świadczenie usług Autoryzowanego Doradcy
16:44   M-TRANS SA (19/2017) Rozwiązanie umowy z Autoryzowanym Doradcą
20/11/2017
14:35 załącznik M-TRANS SA (18/2017) Rejestracja przez Sąd zmiany wysokości kapitału zakładowego
14/11/2017
10:43 załącznik M-TRANS SA (17/2017) Raport okresowy za III kwartał 2017 roku
14/09/2017
11:36   M-TRANS SA (16/2017) Incydentalne naruszenie Dobrych Praktyk spółek notowanych na NewConnect
10:47 załącznik M-TRANS SA (15/2017) Rejestracja przez Sąd zmiany wysokości oraz struktury kapitału zakładowego
14/08/2017
14:03 załącznik M-TRANS SA (14/2017) Raport okresowy za II kwartał 2017 roku
07/08/2017
15:27   M-TRANS SA (13/2017) Incydentalne naruszenie Dobrych Praktyk spółek notowanych na NewConnect