Raporty EBI

Temat: Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 30 kwietnia 2020 roku

Treść:
Zarząd M-Trans S.A. („Spółka”) niniejszym informuje o zwołaniu na dzień 30 kwietnia 2020 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, które rozpocznie się o godzinie 11:00, w lokalu Kancelarii Notarialnej notariuszy Anety Leszczyńskiej i Pawła Orłowskiego, adres: ul. Wspólna 70, 00-687 Warszawa.

W załączeniu Zarząd Spółki przekazuje (1) pełną treść ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, (2) projekty uchwał oraz (3) wzór formularza do wykonywania głosu na Walnym Zgromadzeniu przez pełnomocnika.

Podstawa prawna: §4 ust. 2 pkt. 1 i pkt. 3 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

Załączniki:

M-Trans S.A. – ZWZ 30.04.2020 – ogłoszenie.pdf
M-Trans S.A. – ZWZ 30.04.2020 – projekty uchwał.pdf
M-Trans S.A. – ZWZ 30.04.2020 – formularz pełnomocnictwa.pdf
M-Trans S.A. – ZWZ 30.04.2020 – liczba akcji i głosów.pdf


Temat:
Odwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 25 marca 2020 roku

Treść:
Zarząd M-Trans S.A. („Spółka”) niniejszym informuje o odwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 25 marca 2020 roku.

O zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółka poinformowała raportem bieżącym nr 1/2020.

Przyczyną odwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia są aktualne ograniczenia związane z rozprzestrzeniającą się w Polsce epidemią koronawirusa COVID-19.

Podstawa prawna:

§ 4 ust. 2 pkt 6a Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu
,,Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

Temat: Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 25 marca 2020 roku

Treść:
Zarząd M-Trans S.A. („Spółka”) niniejszym informuje o zwołaniu na dzień 25 marca 2020 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, które rozpocznie się o godzinie 11:00, w lokalu Kancelarii Notarialnej notariuszy Anety Leszczyńskiej i Pawła Orłowskiego, adres: ul. Wspólna 70, 00-687 Warszawa.

W załączeniu Zarząd Spółki przekazuje (1) pełną treść ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, (2) projekty uchwał oraz (3) wzór formularza do wykonywania głosu na Walnym Zgromadzeniu przez pełnomocnika.

Podstawa prawna: §4 ust. 2 pkt. 1, pkt. 2 i pkt. 3 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

Załączniki:

  1. ogłoszenie
  2. projekty uchwał
  3. formularz pełnomocnictwa
  4. liczba akcji i głosów
24/07/2018
28/06/2018
04/06/2018
30/05/2018
15/05/2018
24/04/2018
19/03/2018
14/02/2018
 
05/02/2018
14:17 załącznik M-TRANS SA (7/2018) Korekta raportu bieżącego EBI nr 6/2018 z dnia 2 lutego 2018 roku w sprawie „ Korekty raportu bieżącego EBI nr 5/2018 z dnia 30 stycznia 2018 r. dotyczącego tre
02/02/2018
09:30   M-TRANS SA (6/2018) Korekta raportu bieżącego EBI nr 5/2018 z dnia 30 stycznia 2018 r. dotyczącego treści uchwał podjętych na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu M-Trans S.A. w dniu
30/01/2018
09:28 załącznik M-TRANS SA (5/2018) : Treść uchwał podjętych na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu M-Trans S.A. w dniu 29 stycznia 2018 r.
16/01/2018
15:57   M-TRANS SA (4/2018) Zawarcie umowy wprowadzenia do Alternatywnego Systemu Obrotu na rynku NewConnect akcji serii E i F Emitenta
05/01/2018
19:07   M-TRANS SA (3/2018) Harmonogram publikacji raportów okresowych w roku 2018
02/01/2018
20:47 załącznik M-TRANS SA (2/2018) Korekta raportu bieżącego ws. Ogłoszenia o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia M-Trans S.A. na dzień 29 stycznia 2018 roku
19:38 załącznik M-TRANS SA (1/2018) Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia M-Trans S.A. na dzień 29 stycznia 2018 roku
16/12/2017
16:50   M-TRANS SA (20/2017) Zawarcie umowy o świadczenie usług Autoryzowanego Doradcy
16:44   M-TRANS SA (19/2017) Rozwiązanie umowy z Autoryzowanym Doradcą
20/11/2017
14:35 załącznik M-TRANS SA (18/2017) Rejestracja przez Sąd zmiany wysokości kapitału zakładowego
14/11/2017
10:43 załącznik M-TRANS SA (17/2017) Raport okresowy za III kwartał 2017 roku
14/09/2017
11:36   M-TRANS SA (16/2017) Incydentalne naruszenie Dobrych Praktyk spółek notowanych na NewConnect
10:47 załącznik M-TRANS SA (15/2017) Rejestracja przez Sąd zmiany wysokości oraz struktury kapitału zakładowego
14/08/2017
14:03 załącznik M-TRANS SA (14/2017) Raport okresowy za II kwartał 2017 roku
07/08/2017
15:27   M-TRANS SA (13/2017) Incydentalne naruszenie Dobrych Praktyk spółek notowanych na NewConnect