Raporty ESPI

Temat: Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 30 kwietnia 2020 roku

Podstawa prawna: Inne uregulowania

Kancelaria publiczna

Treść:
Zarząd M-Trans S.A. („Spółka”) niniejszym informuje o zwołaniu na dzień 30 kwietnia 2020 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, które rozpocznie się o godzinie 11:00, w lokalu Kancelarii Notarialnej notariuszy Anety Leszczyńskiej i Pawła Orłowskiego, adres: ul. Wspólna 70, 00-687 Warszawa.

W załączeniu Zarząd Spółki przekazuje (1) pełną treść ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, (2) projekty uchwał oraz (3) wzór formularza do wykonywania głosu na Walnym Zgromadzeniu przez pełnomocnika.

Załączniki:

M-Trans S.A. – ZWZ 30.04.2020 – ogłoszenie.pdf
M-Trans S.A. – ZWZ 30.04.2020 – projekty uchwał.pdf
M-Trans S.A. – ZWZ 30.04.2020 – formularz pełnomocnictwa.pdf
M-Trans S.A. – ZWZ 30.04.2020 – liczba akcji i głosów.pdf


Kancelaria publiczna

Temat:
Odwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 25 marca 2020 roku

Treść:
Zarząd M-Trans S.A. („Spółka”) niniejszym informuje o odwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 25 marca 2020 roku.

O zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółka poinformowała raportem bieżącym 1/2020.

Przyczyną odwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia są aktualne ograniczenia związane z rozprzestrzeniającą się w Polsce epidemią koronawirusa COVID-19.

Podstawa prawna:
Inne uregulowania

Temat: Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 25 marca 2020 roku

Podstawa prawna: Inne uregulowania

Kancelaria publiczna

Treść:

Zarząd M-Trans S.A. („Spółka”) niniejszym informuje o zwołaniu na dzień 25 marca 2020 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, które rozpocznie się o godzinie 11:00, w lokalu Kancelarii Notarialnej notariuszy Anety Leszczyńskiej i Pawła Orłowskiego, adres: ul. Wspólna 70, 00-687 Warszawa.

W załączeniu Zarząd Spółki przekazuje (1) pełną treść ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, (2) projekty uchwał oraz (3) wzór formularza do wykonywania głosu na Walnym Zgromadzeniu przez pełnomocnika.

Załączniki:

  1. ogłoszenie
  2. projekty uchwał
  3. formularz pełnomocnictwa
  4. liczba akcji i głosów
09/07/2018
15:17   M-TRANS SA (13/2018) Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5 proc. liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, które odbyło się w dniu 2 lipca 2018 roku
05/07/2018
11:31   M-TRANS SA (12/2018) Zmiana stanu posiadania
03/07/2018
13:14 załącznik M-TRANS SA (10/2018) Zmiana stanu posiadania
13:09 załącznik M-TRANS SA (10/2018) Zmiana stanu posiadania
13:06 załącznik M-TRANS SA (9/2018) : Zmiana stanu posiadania
05/06/2018
10:11 załącznik M-TRANS SA (8/2018) Zmiana stanu posiadania
04/06/2018
15:38 załącznik M-TRANS SA (7/2018) Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 2 lipca 2018 roku
24/05/2018
21:56   M-TRANS SA (6/2018) Rozwiązanie Umowy Lock-up
14/02/2018
18:03   M-TRANS SA (5/2018) Odwołanie prognoz finansowych Emitenta za 2017 rok
30/01/2018
09:21 załącznik M-TRANS SA (4/2018) Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu M-Trans S.A. w dniu 29 stycznia 2018 r.
02/01/2018
20:56   M-TRANS SA (3/2018) Zawiadomienie o zmianie stanu posiadania
20:39 załącznik M-TRANS SA (2/2018) Korekta raportu bieżącego ws. Ogłoszenia o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia M-Trans S.A. na dzień 29 stycznia 2018 roku
19:34 załącznik M-TRANS SA (1/2018) Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia M-Trans S.A. na dzień 29 stycznia 2018 roku
29/11/2017
12:16   M-TRANS SA (26/2017) Zmiana stanu posiadania
28/11/2017
11:31   M-TRANS SA (25/2017) Zmiana stanu posiadania
27/09/2017
16:09   M-TRANS SA (24/2017) Zwiększenie floty samochodowej Emitenta-częściowa realizacja celów emisji
26/09/2017
11:52   M-TRANS SA (23/2017) Zwiększenie floty samochodowej Emitenta-częściowa realizacja celów emisji
18/09/2017
13:54   M-TRANS SA (22/2017) Zwiększenie floty samochodowej Emitenta-częściowa realizacja celów emisji
13:40 załącznik M-TRANS SA (21/2017) Zmiana stanu posiadania
24/07/2017
20:41   M-TRANS SA (20/2017) Zawarcie umowy o korporacyjny kredyt złotowy na refinansowanie kredytu inwestycyjnego udzielonego przez inny bank
20:36   M-TRANS SA (19/2017) Zawarcie umowy o kredyt złotowy w rachunku bankowym
18/07/2017
19:27   M-TRANS SA (18/2017) Zwiększenie floty samochodowej Emitenta-częściowa realizacja celów emisji
04/07/2017
18:05   M-TRANS SA (17/2017) Zawarcie umowy nabycia nieruchomości
18:02   M-TRANS SA (16/2017) Zawarcie umowy przeniesienia własności nieruchomości w wykonaniu umowy warunkowej sprzedaży
30/06/2017
20:37   M-TRANS SA (15/2017) Zawarcie listu intencyjnego
22/06/2017
19:45   M-TRANS SA (14/2017) Publikacja Memorandum Informacyjnego w związku z emisją akcji serii E
06/06/2017
15:55   M-TRANS SA (13/2017) Wykaz akcjonariuszy uczestniczących w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, które odbyło się dnia 6 czerwca 2017 roku
23/05/2017
16:28   M-TRANS SA (12/2017) Zawarcie umowy warunkowej sprzedaży niezabudowanej nieruchomości
10/05/2017
18:20 załącznik M-TRANS SA (11/2017) Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy na dzień 6 czerwca 2017 roku.
28/04/2017
13:49   M-TRANS SA (10/2017) Zmiana stanu posiadania
12:27   M-TRANS SA (9/2017) Zmiana terminu zawarcia umowy przyrzeczonej sprzedaży nieruchomości gruntowej
12:15   M-TRANS SA (8/2017) Zawarcie umowy typu lock-up